Privacyverklaring

Privacyverklaring

Petra Smits is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

petrasmits.nl

info@petrasmits.nl

Ik ben werkzaam als zzp-er en heb geen functionaris gegevensbescherming in dienst, maar ik ben uiteraard te bereiken voor al jouw vragen. Ik ben te bereiken via: info@petrasmits.nl.

Het verwerken van persoonsgegevens.
Ik heb je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten, dus als een klant bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik bewaar:

– voor- en achternaam,

– e-mailadres,

–telefoonnummer,

– indien nodig adresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Mijn website verzamelt geen persoonsgegevens van websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over mijn diensten en/of producten en wijzigingen daarvan.
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.
– Tevens verwerk ik persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens nodig voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden.
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Om je volledig op de hoogte te houden van mijn diensten en producten houd ik je gegevens 2 jaar bij de hand. Wanneer er 2 jaar geen contact is geweest zal ik je gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals belastingopgave.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Ik gebruik geen cookies. In de toekomst wellicht alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petrasmits.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens.
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@petrasmits.nl.