educatie

Educatieve projecten onderwijs

“Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden,  laat het me ervaren en ik zal het werkelijk begrijpen.”

Ervarend leren, dat is in mijn ogen heel belangrijk! Zowel voor het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs ontwikkel ik culturele educatieve programma’s, die vakoverstijgend zijn en waarbij de leerlingen werken aan 21e eeuwse vaardigheden.  Een programma op maat behoort ook tot de mogelijkheden, evenals:

  • – inspiratieworkshop creatieve technieken voor docenten
  • – decor schilderen voor de musical (evt. samen met de leerlingen van groep 8)
  • – cultureel programma voor jubileum of andere speciale gelegenheid

Art by the Creek

Leerlingen van het Oosterlicht College Vianen hebben kunstwerken gemaakt voor het festival By the Creek. Dit muziekfestival te Vianen en trekt zo’n 15.000 bezoekers.  Geweldig om daar een kunstwerk voor te mogen maken! Door de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij het gehele proces van ontwerpen, materiaalkeuze, etc., trainen zij 21e eeuwse vaardigheden. Er wordt gewerkt met een stappenplan afgeleid van het stappenplan Ontwerpen/uitvinden van “Leren in vijf dimensies” van Robert Marzano & Wietske Miedema. 

In geuren en kleuren

 De geschiedenis van kleuren komt aan de orde. Verschillende aspecten van kleuren worden verkend aan de hand van de echte grondstoffen: brokken oker, cochenille luisjes, planten, etc.

Welke grondstoffen werden gebruikt en hoe werd vroeger verf gemaakt? Welke kleur was het duurst? Welke het meest giftig?   Voor verschillende vakgebieden worden opdrachten aangeboden. Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

Op school
Onderwijskoffer met allerlei materialen die te maken hebben met hoe vroeger verf werd gemaakt.  Bijbehorend lesmateriaal:  video en slider met informatie over kleuren, de geschiedenis en hun betekenis. Aanvullende opdrachten voor verschillende vakgebieden.

Workshop
Zelf verf maken met olie zoals de oude meesters het deden.  Eventueel kunnen de leerlingen met hun zelfgemaakte verf een mooi schilderij maken à la Rembrandt (afhankelijk van de beschikbare tijd). 

Wilt u meer informatie over dit project of wat ik zou kunnen betekenen voor uw school? Neem vrijblijvend contact op info@petrasmits.nl of 06-13006257