educatie

 

Educatieve projecten onderwijs

“Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden,  laat het me ervaren en ik zal het begrijpen.”

Ervarend leren, dat is in mijn ogen heel belangrijk! Zowel voor het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs ontwikkel ik culturele educatieve programma’s, die vakoverstijgend zijn en waarbij de leerlingen werken aan 21e eeuwse vaardigheden.  Een programma op maat behoort ook tot de mogelijkheden, evenals:

  • – creatieve gastles
  • – inspiratie workshop creatieve technieken voor docenten
  • – decor schilderen voor de musical (evt. samen met de leerlingen van groep 8)
  • – cultureel programma voor jubileum of andere speciale gelegenheid

Educatief programma “Etsen zoals Rembrandt”          
4 september t/m 2 januari
Mogelijk gemaakt door Gasterij ‘t Klooster, gemeente Vianen
en Stedelijk Museum te Vianen.

Uw leerlingen kunnen zich even Rembrandt wanen tijdens deze leuke etsworkshop. Na een bezoek aan de Rembrandt tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Vianen kunnen leerlingen de kennismaking met Rembrandts etsen verdiepen door zelf aan de slag te gaan met de droge naald techniek (dus geen giftige stoffen!) en zodoende ervaren hoe het is om zelf een prent te maken zoals Rembrandt. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen mogen zij een portret etsen van een van hun idolen. Deze workshop is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
(Kerndoelen PO: 52, 53, 54, 55 en 56, VO: 37, 48, 50, 52)
Het programma bestaat uit drie delen.
lesmateriaal voor op school,
bezoek aan de Rembrandt tentoonstelling in het Stedelijk Museum Vianen
etsworkshop’.
Met dank aan de gemeente Vianen en het Stedelijk Museum te Vianen kunnen wij  dit totale lespakket voor een beperkt aantal leerlingen aanbieden voor 6,50 (basisscholen) en 9,50 (voortgezet onderwijs).
Aanmelding en meer informatie: info@petrasmits.nl / 06-13006257.

Educatief project “In geuren en kleuren”
Verschillende aspecten van kleuren worden verkend aan de hand van de echte grondstoffen: brokken oker, cochenille luisjes, planten, etc. De geschiedenis van kleuren komt aan de orde.

Welke grondstoffen werden gebruikt en hoe werd vroeger verf gemaakt? Welke kleur was het duurst? Welke het meest giftig?   Voor verschillende vakgebieden worden opdrachten aangeboden. Dit educatieve programma kan worden gecombineerd met een bezoek aan het Stedelijk Museum Vianen.  Het programma bestaat uit 3 onderdelen:
Op school
Filmpje met informatie over kleuren, de geschiedenis en hun betekenis, met aanvullende opdrachten voor op school voor verschillende vakgebieden.
Stedelijk Museum Vianen
Aan de hand van de tentoonstelling in het museum wordt het fenomeen kleur verder onderzocht, o.a. aan de hand van een aantal ruwe grondstoffen.
Workshop
Schilderen met zelfgemaakte verf zoals de oude meesters. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de workshopruimte kan dit in het museum of op school plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over dit project of wat ik zou kunnen betekenen voor uw school? Neem vrijblijvend contact op info@petrasmits.nl of 06-13006257

 

Educatieve workshops museum Vianen

http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/mustrots.jpg http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/mustrots.jpg
trots
http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/muskristhuis.jpg http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/muskristhuis.jpg
kristhuis
http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musjuttersoog.jpg http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musjuttersoog.jpg
juttersoog
http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musikonen.jpg http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musikonen.jpg
ikonen
http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musbeeldhouwen.jpg http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musbeeldhouwen.jpg
beeldhouwen
http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musaandeslag.jpg http://www.petrasmits.nl/wp-content/uploads/2017/01/musaandeslag.jpg
aandeslag

In het stedelijk museum Vianen geef ik in samenwerking met Puck de Haan educatieve workshops. De workshops sluiten aan bij de lopende exposities in het museum. In de workshops komen verschillende disciplines aan de orde, zoals beeldhouwen, tekenen, schilderen en andere technieken. De kinderen worden gestimuleerd zelf vragen te stellen en leren e.e.a. over de betekenis van de verschillende kunstwerken, materiaalgebruik, vormgeving, etc.

Meer informatie en aanmelding bij het Stedelijk Museum Vianen.